Dromenland

Waarom heb ik de naam Dromenland gekozen voor mijn kindercoachpraktijk?

De GVR (Grote Vriendelijke Reus)
Als kind sprak het boek ‘De GVR’ van Roald Dahl mij erg aan. Het gaf mij een rustig gevoel dat de GVR de nare dingen bij mij weghield, mij beschermde en alleen de mooie dingen door liet gaan, zodat ik daarvan kon genieten.
Lees de fragmenten over dromen in ‘De GVR’

Inmiddels weet ik dat iedereen in aanraking komt met vervelende gebeurtenissen of worstelt met bepaald gedrag van zichzelf. Belangrijk is dan juist dat je de confrontatie aangaat en onderzoekt hoe je je wel wilt gedragen of voelen en hoe je dit kunt bereiken.

De talenten en kwaliteiten van het kind vormen mijn ingang om het op weg te helpen naar de oplossing van zijn of haar probleem. Samen onderzoeken we deze talenten en kwaliteiten. We doen ze in potjes, net zoals de GVR met de dromen doet, zodat het tastbaar wordt. Een kind kan het potje opendoen en de kwaliteit bewust inzetten bij dingen die het moeilijk vindt. Zo bouwt het kind steeds meer zelfvertrouwen op.

Dromen – Durven – Doen

“Dromen is erg belangrijk. Je kunt alleen iets realiseren als je je er een voorstelling van kunt maken.”
– George Lucas

Tijdens de coachingssessies gebruik ik onder andere de COACHEE!®-methode. Deze bestaat uit verschillende stappen. Zo stellen we een concreet doel, kijken we wat er al bereikt is, welke stappen nodig zijn om het doel te bereiken en welke hulpmiddelen er nodig zijn. Ook maken we een voorstelling van hoe de situatie eruit zal zien als het doel bereikt is, door middel van verschillende visualisatieoefeningen. Door ons het einddoel voor te stellen, kunnen we het realiseren. We zetten kleine, haalbare stappen om tot het uiteindelijke doel te komen. Deze stappen zijn nodig om het zelfvertrouwen te vergroten en succeservaringen op te doen. Vandaar het motto van Dromenland: Dromen – Durven – Doen