Faalangst

Wanneer een kind te hoge eisen aan zichzelf stelt of wanneer iemand van buitenaf dat doet, kan er faalangst ontstaan. Er zijn actief faalangstige kinderen en passief faalangstige kinderen. Kinderen die actief faalangstig zijn investeren nog meer tijd en energie in hun werk in de hoop dat ze het dan goed doen. Passief faalangstige kinderen doen vaak het tegenovergestelde. Zij beginnen niet aan de taak, omdat ze het gevoel van falen niet willen ervaren.

Als kindercoach onderzoek ik onder andere welke gedachten het kind heeft over zichzelf en hoe we helpende gedachten kunnen creëren. Hierbij gebruik ik het schema van de 5 G’s (Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag, Gevolg), om irrationele (niet-helpende) gedachten te veranderen in rationele (helpende) gedachten. Ook doen we ontspanningsoefeningen, zodat het kind zich leert ontspannen.