Werkwijze

De coachingssessies vinden plaats op dinsdag of vrijdag in de praktijkruimte van Dromenland in Utrecht, Pijlsweerd. Indien mogelijk en wenselijk kunnen de coachingssessies op de school van uw kind plaatsvinden.

Intake

Het eerste contact is vaak telefonisch of per e-mail. Daarin bespreken we de hulpvraag van het kind en wat ik voor u kan betekenen. Wanneer u besluit om het kind door mij te laten coachen, maken we een afspraak voor een intakegesprek met u en uw kind. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een intakeformulier, dat ik graag twee dagen vóór het intakegesprek retour ontvang.

Tijdens het intakegesprek gaan we verder in op de hulpvraag en de achtergrond en voorgeschiedenis van het kind. Ook leg ik aan u en uw kind uit wat de mogelijkheden van het coachingstraject zijn en hoe ik te werk ga. U krijgt een indicatie van het aantal benodigde sessies en we spreken af of u bij de coaching aanwezig bent of niet.

Tijdens de intake speel ik met het kind ook het COACHEE!®-spel. Dit spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over uw kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt.

Coachingssessies

Na het intakegesprek gaan uw kind en ik aan de slag. Het kindercoachingstraject is kort en oplossingsgericht: gemiddeld zijn er maar drie tot vijf sessies nodig. Het kind is actief betrokken bij het onderzoeken van oplossingen en mogelijkheden, waardoor het gedreven is het doel te bereiken.

Gedurende de coachingssessies zullen we verschillende oefeningen doen om het kind meer inzicht te geven in het eigen gedrag, zijn zelfvertrouwen te vergroten en bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen. Het uitgangspunt: een kind heeft geen probleem, maar moet een vaardigheid beter onder de knie leren krijgen.

Aan het eind van elke sessie bespreken we kort het effect van de coaching. Zo kunnen we meteen bijsturen als de situatie dat vraagt. Ook maken we afspraken over wat het kind gaat doen tot de volgende sessie en krijgt hij of zij eventueel opdrachten mee om thuis verder te oefenen of nog meer inzicht te krijgen.

De laatste coachingssessie sluiten we af met een evaluatiegesprek, waarin we concreet maken hoe een kind zijn pad zelf verder kan bewandelen. We kijken wat het kind nodig heeft om de geleerde vaardigheiden voort te zetten. Eventueel schrijf ik een Evaluatieverslag voor u en de school en/of een Helend verhaal  voor het kind.